Felelősség- és jogvédelmi biztosítások

PTK 6:519. §: Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. A károkozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható. 

A felelősségbiztosítások legfontosabb jellemzője a hárompólusú jogviszony (biztosító - biztosított károkozó - károsult), amely annak eredményeként áll elő, hogy a felelősségbiztosítást nyújtó biztosító a biztosított által másnak okozott kár megtérítésére vállal kötelezettséget. 

Általános felelősségbiztosítások

Az általános felelősségbiztosítás a harmadik személynek okozott dologi és személyi sérüléses károkat téríti meg. A dologi kárt mint fogalmat tágan kell értelmezni, a pénz vagy értékpapír is dolognak számít. Harmadik személynek számít, akivel a vállalkozás nincs szerződéses kapcsolatban, tehát nem ügyfél, alkalmazott, alvállalkozó, vásárló, vendég, stb. 

 • Tevékenységi felelősségbiztosítás 
 • Szolgáltatási felelősségbiztosítás 
 • Munkáltatói felelősségbiztosítás 
 • Termékfelelősség-biztosítás 
 • Környezetszennyezési felelősségbiztosítás 
Szakmai
felelősségbiztosítások

A szakmai felelősségbiztosítás lényege, hogy a cég által nyújtott szolgáltatás, vagy végzett tevékenység során a megbízójának vagy vevőjének okozott kárt átvállalja és azt megtérítse. 

 • Kötelező felelősségbiztosítás egyszerű bejelentéshez kötött építéstervezői és kivitelezői tevékenységhez 
 • Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása 
 • Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosítása 
 • Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosítása
 • Építészeti és műszaki tervezés felelősségbiztosítása 
 • Vagyonvédelmi vállalkozások felelősségbiztosítása 
 • Állategészségügyi tevékenység felelősségbiztosítása 
Magánemberi felelősségbiztosítás

A jog Önt védi, mi pedig az Ön jogait. 

 • Jelentős szakmai ismeretekkel rendelkező ügyvédet ajánlunk jogi képviseletére. 
 • A biztosítási összeg erejéig fedezzük a jogi eljárások költségeit, mint például az ügyvédi díjat, eljárási díjakat, illetékeket, szakvélemények költségeit, végrehajtási költségeket. 

 • A jogvédelmi biztosítási fedezet mellett magánemberi és munkavállalói felelősségbiztosítási védelmet kínálunk, így mentesítjük Önt - a biztosítási szerződésben meghatározott mértékben - az Ön által okozott károk megtérítése alól is. 

 • Sürgős szükségesetben 24 órás telefonos jogi tanácsadással állunk rendelkezésére. 

Kollektív csoportos jogvédelmi és munkavállalói felelősségbiztosítás 

Ez a biztosítási forma anyagi és jogi segítséget nyújt munkavállalóinak és a szakszervezeti tagoknak, amennyiben őket munkavégzéssel kapcsolatos jogi érdeksérelem éri, illetve személyi sérüléses vagy dologi kár okozása esetén.