Egyéb vállalati termékek

Építés-szerelés biztosítás 

Ki lehet biztosított? 

 • Biztosított lehet az építtető, kivitelező vagy a kivitelező bármely alvállalkozója. 

Biztosított vagyontárgyak 

 • A biztosított teljes magas- vagy mélyépítési teljesítése és munkája, beleértve az összes szükséges szerkezeti elemet, építőanyagot, szakipari teljesítést (elektromos szerelés, gépészet, biztonsági berendezés, stb.). 
 • Biztosíthatóak továbbá az építéshelyszíni berendezések, segédszerkezetek, építőgépek, káreseménnyel kapcsolatos többletköltségek (romeltakarítás), szakértői költségek, tervek, dokumentumok nyomtatási költsége, meglévő vagy szomszédos építmények. 

Biztosított veszélyek 

 • Az építés- és szerelésbiztosítás "all risk" típusú fedezetet nyújt, mely minden olyan káreseményre kiterjed, ami a biztosított vagyontárgyak javítását, vagy pótlását teszi szükségessé, így például: 
 • az építkezés folyamán az építési teljesítésben (beépített anyagok, munka) keletkező dologi károkra, melyek bekövetkezése hirtelen, balesetszerű, előre nem látható. 
 • az építési anyagok és egyéb biztosított vagyontárgyak betöréses lopás és lopás káraira - harmadik személynek okozott dologi és személyi károkra (felelősségbiztosítás). 

Szükséges dokumentációk a biztosítás megkötéséhez

 • kitöltött C.A.R. adatlap 
 • érvényes építési engedély 
 • engedélyeztetési tervdokumentáció (helyszínrajz, mûszaki leírás, metszetrajzok) 

Gépbiztosítások 

Gépek, berendezések összkockázatú vagyonbiztosítása 

 • A biztosítás alapján a biztosító megtéríti a különböző gépekben, készülékekben keletkezett károkat (pl. tűz, villámcsapás, robbanás, betöréses lopás, kezelő ügyetlensége vagy szándékos rongálása, stb.). 

Géptörés biztosítás 

 • A biztosítható vagyontárgyak közé tartoznak az ipari, mezőgazdasági gépek, termelő berendezések, mozgatható illetve önjáró gépek és gépjármű felépítmények. A biztosítási védelem többek között kiterjed a kezelői hibára és rongálásra, tervezési és gyártási hibára, külső mechanikus hatásokra, stb. Önjáró munkagépek esetén töréskárok szempontjából ez a biztosítás CASCO-hoz hasonló fedezetet nyújt.

Elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosítása

 • Biztosítható vagyontárgyak: telepített vagy hordozható elektromos és elektronikus berendezések, műszerek, számítógépek, kommunikációs berendezések. 
 • Az elemi kár és a betöréses lopás kockázatokon kívül egyéb gyakori veszélyforrásokra is kiterjed a biztosítási védelem (pl.: kezelési hiba, ügyetlenség, rongálás, külső mechanikus hatásból származó töréskárok, stb.). 
 • Hordozható berendezések (laptop) esetén lehetőség van a szállítás közben fellépő károk térítésére is.

Szállítmánybiztosítások 

Szállítmánybiztosításunk fedezetet nyújt minden nemzetközi és belföldi viszonylatban szállított áruféleségre, függetlenül annak fuvarozási módjától és a szállítás útvonalától. 

Termékünk az árutulajdonosi érdekek védelmét szolgálja, a szállított áruban bekövetkező, a szállítás rendes folyamatával összefüggésben felmerülő, véletlen és balesetszerűen bekövetkező károk, veszteségek megtérítésével (szállítóeszközt ért baleset, tűz, villámcsapás, robbanás, stb.). 

Szerződő lehet bármely magyarországi vállalkozás, illetve vállalkozó, aki az áru állagának megóvásában érdekelt (az áru tulajdonosa, szállítmányozó, stb.) 

 • Egyutas szerződés: A szerződés egy adott szállítmányra, annak adott útvonalon történő szállításának kockázataira nyújt fedezetet.
 • Keretszerződés: Az egy év alatt szállított, teljes árumennyiség biztosítható, export és import szállítások egyaránt. 

A biztosítás díja függ a biztosított áruk jellegétől, a szállítási útvonalaktól, a teljes éves forgalom mértékétől, a csomagolástól, a fuvarozási módtól, valamint az igényelt biztosítási fedezet terjedelmétől. A termék ezenkívül lehetőséget nyújt a hűtőházban tárolt áruk és a különböző kiállítások biztosítására is.  


Munkáltatói kockázati élet-, baleset- és egészségbiztosítás

A munkáltatói élet-, egészség- és balesetbiztosítás segítségével munkáltatóként széles körű védelmet és anyagi segítséget nyújthat alkalmazottainak különböző váratlan események (balesetek, betegségek) bekövetkezése esetén. 

Önnek, mint cégvezetőnek jó, mert... 

 • Juttatásként biztosítási védelmet nyújthat munkavállalói és egyben cége számára. 
 • Cége a biztosítás révén gondoskodhat munkavállalóiról és családjukról, ezzel is növelve cége iránti lojalitásukat 
 • Hozzájárul a munkavállalók mielőbbi munkába állásához, hogy ismét teljes értékű, hasznos dolgozói legyenek a cégnek. 
 • A biztosítás összege megosztható a munkáltató és munkavállaló között.
 • A munkából betegség vagy baleset miatt kieső dolgozó pótlása esetén felmerülő költségek mértéke csökkenthető. 

Alkalmazottainak jó, mert... 

 • Segítséget jelent váratlan betegség vagy baleset esetén. 
 • A biztosítási védelem azonnal életbe lép. 
 • Választható 24 órás állandó vagy munkahelyi és úti védelem. 
 • A biztosítás az egész világra kiterjed.

Kezesi- és garanciabiztosítás 

A kezesi biztosítás egy olyan speciális biztosítási forma, melynek értelmében társaságunk a biztosítási szerződés alapján kiállított biztosítói kötelezvényben arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosított helyett kezesként fizetést teljesít a kedvezményezett számára, amennyiben a biztosított a kedvezményezettel szemben nem teljesítette valamely szerződésen alapuló vagy egyéb jogi kötelezettségét, és ezért a kedvezményezettnek pénzügyi követelése keletkezik a biztosítottal szemben. 

Miért ajánljuk? 

 • Biztos hátteret nyújt az Ön szerződésein alapuló jogi kötelezettségeinek a teljesítéséhez.
 • Rugalmas konstrukcióként köthető. 
 • Kezesi biztosításaink megfelelnek a közbeszerzési kötelezettségeknek és az EU programokhoz kapcsolódó pályázatokhoz szükséges kezesi biztosítások feltételeinek.